welcome to partidjamentu

Nobidádi | Libru Publikádu | Rizumu | Pâpia ku Nos

LIBRU PUBLIKÁDU DI T.V.DA SILVA

1 - Finasons di Nha Nasia Gomi, «Tradisons Oral di Kauberdi», Institutu Kauberdianu di Libru, Praia, 1985: 118 pp.

2 - Kumunhon d’Áfrika: onti oxi manhan, «Poesia», Instituto Caboverdiano do Livro, Praia, 1986: 80 pp.

3 - Na bóka noti, vulumi I, «Tradisons Oral di Kauberdi», Instituto Caboverdiano do Livro, s/l [Praia], 1987: 400 pp; 2ª edição, «Língua Cabo-Verdiana», Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, Praia, 2004: 488 pp.

4 - Kardisantus, «Poesia», Instituto Caboverdiano do Livro, s/l [Praia], 1987: 46.

5 - Nha Bibinha Kabral: bida i óbra (ku kolaborason di H. Santos i A. Semedo), «Tradisons Oral», Institutu Kauberdianu di Libru, s/l [Praia], 1988: 288 pp.

6 - Natal i kontus, «Ficção», Instituto Caboverdinao do Livro, Praia, 1988: 166 pp.

7 - Escada de luz, «Poesia», Instituto Caboverdiano do Livro e do Disco, Praia, 1989: 176 pp.

8 - Nha Gida Mendi: simenti di onti na txon di manhan, «Tradições Orais», Instituto Caboverdiano do Livro, Praia, 1990: 266 pp.

9 - Tenpu di tenpu, «Tradições Orais», Instituto Caboverdiano do Livro e do Disco, s/l [Praia], 1992: 188 pp.

10 - Na altar di nha petu, AEC-Editora,s/l [Praia], 1997: 198 pp.

11 - Konparason di konbérsu, «Tradições Orais», Instituto Caboverdiano do Livro e do Disco, Praia, 1997: 116 pp.